Projektas „Lietuvos vėžiai” įkurtas 2009 metų rugpjūčio 10 dieną. Pirmieji tyrimai, skirti projekto plėtrai vykdyti, pradėti 2009 metų birželio 25 dieną. 2017 metų rugpjūčio 4 dieną projektas „Lietuvos vėžiai” pervadintas į „Lietuvos astakologų draugiją”.

Lietuvos astakologų draugija pateikia naudingos informacijos apie Lietuvoje gyvenančius vėžius: jų geografines paplitimo ribas, vėžių rūšių atpažinimo ir gaudymo būdus, fiziologines savybes, hidrometeorologinių sąlygų įtaką jiems taip pat vietinių ir invazinių rūšių tarpusavio santykius. Tikimės, kad pateikta informacija Jums bus naudinga, praplės žinias ir padės sužinoti kažką naujo bei išmokys saugoti plačiažnyplių vėžių rūšį.

Šios draugijos tikslas – prisidėti prie gamtos išsaugojimo. Draugija įkurta neatsitiktinai, o dėl spartaus plačiažnyplių bei siauražnyplių vėžių nykimo. Pagrindiniai veiksniai, lemiantys tokį spartų mūsų vėžių (plačiažnypliai, siauražnypliai) nykimą yra šie: introdukuotų žymėtųjų vėžių populiacijų spartus augimas bei savaime plintanti rainuotųjų vėžių rūšis, taip pat liga – vėžių maras.

Norint geriau pažinti vėžių ekologiją ir susipažinti su astakologijos mokslu Lietuvos astakologų draugijos komanda vykdo vandens telkinių monitoringus Klaipėdos rajone.


1. Geografinis vėžių paplitimas.

2. Vėžių fiziologinių savybių stebėjimas.

3. Meteorologinių sąlygų įtaka vėžiams.

4. Hidrologinių parametrų poveikis vėžiams.

5. Vėžių pasiskirstymas pagal biogeomorfologiją.